Pikapäevarühma kodukord

1. Liitun pikapäevarühmaga peale oma tundide lõppemist.
2. Pikapäevarühma võtan kaasa:
*joonistuspaberi, liimi, käärid
*vahetusriided õues käimiseks
*ja hea tuju
3. Kui rühm läheb õue, siis lähen mina ka!
4. Olen viisakas ja arvestan teistega - lähen koos teistega sööma  ja õigel ajal bussi peale.
5. Kirjutan endale tunniplaani oma ringi kellaaja ja nimetuse.
6. Käitun pikapäevarühmas sõbralikult, ei sega teisi ja viibin tegevuse ajal klassis. Täidan õpetaja korraldusi.
7. Kui pean lahkuma pikapäevarühmast mitte kokkulepitud ajal, siis palun vanemal kirjutada selle kohta päevikusse teate või helistab vanem kasvatajale.
8. Raamatukokku läheme koos üks kord nädalas kokkulepitud ajal.
9. Poodi saan külastada vaid vanema kirjalikul loal.
10. Panen mängud õigesse kohta tagasi.
11. Ei too sööki klassiruumi.
12. Kui lahkun klassist, siis korrastan oma laua ja panen tooli laua alla.
13. Hoian puid, põõsaid kooli pargis (ei roni puude otsa ega murra oksi).
14. Annan õpetajale teada, kui lähen koju ja ütlen "Head aega!"

Pean meeles meie kooli kodukorra muudatusi:
14.5. Kooli õpilaste ohutuse tagamiseks on kooli õpilastel keelatud koolipäeva jooksul:
1) joosta, mürada, alla hüpata kooli sise-  ja välistreppidelt;
2) minna saunamaja, basseini, settekaevu ning elektrialajaama lähedusse;
3) minna õpetaja või pikapäevarühma kasvataja loata kooli mäele;
4) minna kauplusesse või raamatukogusse lapsevanema kirjaliku loata;
5) avada koolimajas õpperuumide ja koridoride aknaid rohkem kui ülemise tuulutamismaa võrra.
 
Pikapäeva rühm on avatud esmaspäevast reedeni alates 12.30 kuni viimase bussi väljumiseni. Lühendatud tööpäevadel, veerandilõpul jne vastavalt infole. 
Kasvataja Maire Palm 
Telef 527 0749 või 446 2523