2017/18  õppeaastal töötavad Koonga Koolis järgmised ringid:

arvutiringid

robootika

noortekoor, ansambel

liiklusring

inglise keele ring

kunstiring

võrkpall

rahvatants

kokandus ( üks kord kuus )