Põhikooli lõpueksamite toimumise ajad:

  • eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2018. a.

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

  • eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 24. mai 2018. a;

  • matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018. a.


6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

  • eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 16. mai 2018. a;

  • matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018. a;