Tunnustuse avaldamine 

Otsuse õiguslik alus

„Koonga Kooli kodukord" p 8.6, mille järgi vallavanema vastuvõtule kutsutute nimekirja kinnitab direktor oma käskkirjaga.

 Otsuse resolutiivosa

Kinnitada Koonga vallavanema vastuvõtule kutsutute nimekiri järgmises koosseisus:

1. Grete Konstabel                      1. klass

2. Kaspar Mitt                            1. klass

3. Ardi Annerviek                        2. klass

4. Albert Ossipov                        2. klass

5. Roko Astrik                            2. klass

6. Lisandra Mihkels                     2. klass

7. Jaretta Paivel                          3. klass

8. Urmas Astrik                           4. klass

9. Jane Burk                               4. klass

10. Kaisa Mitt                             4. klass

11. Jane Perandi                          4. klass

12. Berit Kuru                              5. klass

13. Gerda Ossipova                      6. klass

14. Cerlyn Treumann                    9. klass

15. Jana Viljak                             9. klass

  

Ü. Andrea

Koonga Kooli direktor

 

Tunnustuse avaldamine seoses 2015/2016 õppeaasta lõpuga 

I   Avaldan kiitust väga hea õppimise ning eeskujuliku käitumise eest 2015/2016 õppeaastal ja vastavalt Koonga Kooli kodukorrale autasustan haridusministeeriumi  kiituskirjaga "Väga hea õppimise eest:

1. Grete Konstabel - 1. klass

2. Kaspar Mitt - 1. klass

3. Ardi Annerviek - 2. klass

4. Roko Astrik - 2. klass

5. Albert Ossipov - 2. klass

6. Urmas Astrik - 4. klass

7. Kaisa Mitt - 4. klass

8. Berit Kuru - 5. klass

II   Avaldan kiitust hea õppimise ning  käitumise eest 2015/2016 õppeaastal ning vastavalt Koonga Kooli kodukorrale autasustan Koonga  kooli kiituskirjaga:

1. Grete Konstabel - 1. klass

2. Kaspar Mitt - 1. klass

3. Ardi Annerviek - 2. klass

4. Roko Astrik - 2. klass

5. Albert Ossipov - 2. klass

6. Lisandra Mihkels - 2. klass

7. Jaretta Paivel - 3. klass

8. Urmas Astrik - 4. klass

9. Jane Burk - 4. klass

10. Kaisa Mitt - 4. klass

11. Jane Perandi - 4. klass

12. Berit Kuru - 5. klass

13. Gerda Ossipova - 6. klass

14. Cerlyn Treumann - 9. klass

15. Jana Viljak - 9. klass

 

Ü. Andrea

Koonga Kooli direktor

 

Seoses IV  õppeveerandi lõpuga avaldan kiitust ja autasustan kooli kiituskirjaga

1. Grete Konstabel - 1. klass

2. Kaspar Mitt - 1. klass

3. Ardi Annerviek - 2. klass

4. Roko Astrik - 2. klass

5. Lisandra Mihkels - 2. klass

6. Albert Ossipov - 2. klass

7. Jaretta Paivel - 3. klass

8. Urmas Astrik - 4. klass

9. Jane Burk - 4. klass

10. Kaisa Mitt - 4. klass

11. Jane Perandi - 4. klass

12. Berit Kuru - 5. klass

13. Gerda Ossipova - 6. klass

14. Taavi Ahi - 8. klass

15. Cerlyn Treumann - 9. klass

16. Jana Viljak - 9. klass

 

Ülle Andrea

Koonga Kooli direktor

 

 

 

 

Seoses III õppeveerandi lõpuga avaldan kiitust ja autasustan kooli kiituskirjaga

1. Grete Konstabel - 1. klass

2. Kaspar Mitt - 1. klass

3. Ardi Annerviek - 2. klass

4. Roko Astrik - 2. klass

5. Lisandra Mihkels - 2. klass

6. Albert Ossipov - 2. klass

7. Jaretta Paivel - 3. klass

8. Urmas Astrik - 4. klass

9. Jane Burk - 4. klass

10. Kaisa Mitt - 4. klass

11. Jane Perandi - 4. klass

12. Berit Kuru - 5. klass

13. Janela Paivel - 5. klass

14. Andris Seling - 8. klass

15. Cerlyn Treumann - 9. klass

16. Jana Viljak - 9. klass

 

 Ülle Andrea

Koonga Kooli direktor

 

Avaldan kiitust Koonga Kooli esindamise eest III õppeveerandil järgmistele õpilastele ja nende juhendajatele:

 1. Cerlyn Treumann – Eesti koolinoorte 63. keemiaolümpiaadi piirkonnavoor, juhendaja Hele Nööri;
 2. Meiliin Kaljula, Kaili Jõesoo, Andris Seling, Taavi Ahi, Jana Viljak, Cerlyn Treumann – Eesti bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor, juhendaja Hele Nööri;
 3. 5.-9. klassi õpilased – „Maailma laste haiku konkurss 2015-2016 – „Hommik"" – juhendaja Sirje Nõmm;
 4. Marily Treumann, Kaili Jõesoo, Meriliin Kaljula, Taavi Ahi – vene keele luulepäev, juhendaja Leongiina Mõlder.
 5. Cerlyn Treumann, Jana Viljak, Maile Tõnts – Pärnu maakonna ühiskonnaõpetuse viktoriin 9. klassidele, juhendaja Aili Näär.
 6. Jan Sulo Kinnunen, Jaretta Paivel, Roko Astrik – algklasside varia, juhendajad Sirje Nõmm ja Karin Roosileht;
 7. Jans Sulo Kinnunen, Jaretta Paivel – piirkondlik emakeelepäev Pärnu-Jaagupis, juhendaja Sirje Nõmm.

  

Ülle Andrea

Koonga Kooli direktor

 

Seoses II õppeveerandi lõpuga avaldan kiitust ja autasustan kooli kiituskirjaga

1. Grete Konstabel - 1. klass

2. Kaspar Mitt - 1. klass

3. Ardi Annerviek - 2. klass

4. Roko Astrik - 2. klass

5. Lisandra Mihkels - 2. klass

6. Albert Ossipov - 2. klass

7. Jan Sulo Kinnunen - 3. klass

8. Jaretta Paivel - 3. klass

9. Urmas Astrik - 4. klass

10. Jane Burk - 4. klass

11. Kaisa Mitt - 4. klass

12. Jane Perandi - 4. klass

13. Berit Kuru - 5. klass

14. Janela Paivel - 5. klass

15. Evelin Lidmets - 6. klass

  

Ülle Andrea

Koonga Kooli direktor

 

 

Avaldan kiitust Koonga Kooli esindamise eest järgmistele õpilastele ja nende juhendajatele:

 1. Cerlyn Treumann, Jana Viljak, Maile Tõnts – Briti nädala üritus The Quiz, juhendaja Annely Verbitskas;
 2. 9. klassi õpilased – Euroopa keeltepäeva viktoriin 2015;
 3. Berit Kuru, Gerda Ossipova, Siiri Peters, Andris Seling, Jana Viljak – viktoriin Varia;
 4. Berit Kuru, Jane Perandi – Väike KooliCanto, juhendaja Grete Tammalu;
 5. Evelin Lidmets, Marily Treumann, Kaili Jõesoo, Siiri Peters – jäätmeviktoriin, juhendaja Hele Nööri;
 6. Cerlyn Treumann, Jana Viljak, Andris Seling – muusikaviktoriin, juhendaja Grete Tammalu;
 7. 6. ja 8. klassi õpilased – vene keele päev Audrus, juhendaja Leongiina Mõlder;
 8. Cerlyn Treumann, Jana Viljak, Taavi Ahi, Andris Seling – geograafia olümpiaadi piirkonnavoor,  juhendaja Hele Nööri.

  

Ülle Andrea

Koonga Kooli direktor

 

 

 

Seoses I õppeveerandi lõpuga avaldan kiitust ja autasustan kooli kiituskirjaga

1. Ardi Annerviek - 2. klass

2. Roko Astrik - 2. klass

3. Kenneth Kõresaar - 2. klass

4. Lisandra Mihkels - 2. klass

5. Albert Ossipov - 2. klass

6. Jan Sulo Kinnunen - 3. klass

7. Jaretta Paivel - 3. klass

8. Urmas Astrik - 4. klass

9. Jane Burk - 4. klass

10. Kaisa Mitt - 4. klass

11. Jane Perandi - 4. klass

12. Berit Kuru - 5. klass

13. Maris Annerviek - 6. klass

14. Gerda Ossipova - 6. klass

15. Karmen Rannasaar - 6. klass

16. Taavi Ahi - 8. klass

17. Andris Seling - 8. klass

18. Cerlyn Treumann - 9. klass

19. Jana Viljak - 9. klass

 

Ülle Andrea

Koonga Kooli direktor