Seoses III õppeveerandi lõpuga valdan kiitust ja autasustan kooli kiituskirjaga 
1. Ardi Annerviek - 1. klass
2. Roko Astrik - 1. klass 
3. Lisandra Mihkels - 1. klass
4. Albert Ossipov - 1. klass 
5. Jan Sulo Kinnunen – 2. klass
6. Jaretta Paivel - 2. klass
7. Aron Annerviek - 3. klass
8. Urmas Astrik - 3. klass
9. Jane Burk  - 3. klass
10. Kaisa Mitt  - 3. klass
11. Jane Perandi - 3. klass
12. Berit Kuru  - 4. klass
13. Janela Paivel - 4. klass
14. Janete Künnap - 6. klass
15. Kirsti Mälk - 6. klass
16. Cerlyn Treumann - 8. klass 
17. Liisa Ahi  - 9. klass

Seoses II õppeveerandi lõpuga avaldan kiitust ja autasustan kooli kiituskirjaga 
1. Ardi Annerviek - 1. klass
2. Roko Astrik - 1. klass 
3. Lisandra Mihkels - 1. klass
4. Albert Ossipov - 1. klass 
5. Jan Sulo Kinnunen – 2. klass
6. Jaretta Paivel - 2. klass
7. Aron Annerviek - 3. klass
8. Urmas Astrik - 3. klass
9. Jane Burk  - 3. klass
10. Eleanora Konstabel - 3. klass
11. Kaisa Mitt  - 3. klass
12. Jane Perandi - 3. klass
13. Berit Kuru  - 4. klass
14. Janela Paivel - 4. klass
15. Maris Annerviek  - 5. klass
16. Evelin Lidmets - 5. klass
17. Gerda Ossipova - 5. klass
18. Janete Künnap - 6. klass
19. Cerlyn Treumann - 8. klass 
20. Liisa Ahi  - 9. klass

Seoses I õppeveerandi lõpuga avaldan kiitust ja autasustan kooli kiituskirjaga 
1. Jaretta Paivel - 2. klass
2. Aron Annerviek - 3. klass
3. Urmas Astrik - 3. klass
4. Jane Burk  - 3. klass
5. Eleanora Konstabel - 3. klass
6. Kaisa Mitt  - 3. klass
7. Jane Perandi - 3. klass
8. Berit Kuru  - 4. klass
9. Janela Paivel - 4. klass
10. Maris Annerviek  - 5. klass
11. Evelin Lidmets - 5. klass
12. Gerda Ossipova - 5. klass
13. Janete Künnap - 6. klass
14. Cerlyn Treumann - 8. klass 
15. Liisa Ahi  - 9. klass

Ülle Andrea
Koonga Põhikooli direktor