Avaldan kiitust väga hea õppimise ning eeskujuliku käitumise eest 2013/2014 õppeaastal ja vastavalt Koonga Põhikooli kodukorrale autasustan haridusministeeriumi  kiituskirjaga "Väga hea õppimise eest:
1. Urmas Astrik - 2. klass
2. Jane Burk  - 2. klass
3. Kaisa Mitt  - 2. klass
4. Jane Perandi - 2. klass
5. Berit Kuru  - 3. klass
6. Janela Paivel - 3. klass
7. Janete Künnap - 5. klass
8. Triinu Nurmjõe - 9. klass

II   Avaldan kiitust hea õppimise ning  käitumise eest 2013/2014 õppeaastal ning vastavalt Koonga Põhikooli kodukorrale autasustan Koonga  kooli kiituskirjaga
1. Jan Sulo Kinnunen – 1. klass
2. Krismo Kirsipuu - 1. klass
3. Jaretta Paivel - 1. klass
4. Aron Annerviek - 2. klass
5. Urmas Astrik  - 2. klass
6. Jane Burk  - 2. klass
7. Eleanora Konstabel- 2. klass
8. Kaisa Mitt  - 2. klass
9. Jane Perandi - 2. klass
10. Berit Kuru  - 3. klass
11. Janela Paivel - 3. klass
12. Maris Annerviek - 4. klass
13. Evelin Lidmets - 4. klass
14. Gerda Ossipova - 4. klass
15. Janete Künnap - 5. klass
16. Stiina-Siina Piile - 5. klass
17. Cerlyn Treumann - 7. klass
18. Liisa Ahi  - 8. klass
19. Triinu Nurmjõe - 9. klass

Ü. Andrea
Koonga Põhikooli direktor

Väljavõte Pärnu Postimehes 31.12.2013 ilmunud artiklist "Pärnumaa 16 valda, Vändra alev ja Sindi linn reastasid oma tegemised"

Koonga vald
Elanikke 1180, pindala 439 ruutkilomeetrit

Abivallavanem Silver Seegar mainis esimena kohalikku sündmust, Lutsu "Kevade" ainetel valminud filmi, mis oli Koonga põhikooli õpilaste ja direktor Ülle Andrea (pildil) ambitsioonikas ettevõtmine. Osatäitjad valiti õpetajate ja õpilaste hulgast ning filmiti neidki stseene, mis pärisfilmist väljas, näiteks Tootsi peenra lugu.

"Väiksel koolil valmis mängufilm, mis võttis palju aega ja üldsegi mitte raha, aga tõi palju rõõmu ja filmitegemise praktikat osalejatele ning jääb ajalukku," mainis Seegar.

Mihkli kirikuaias ja ümbruses toimus 25. korda valla suurim ja rahvarohkeim üritus, Mihkli laat, millele eelneval päeval peeti kihelkonnapäeva "Mihkli laat läbi aegade".

Piirkonna tuntuimat üritust korraldab MTÜ Mihkli Kihelkonna Kultuuriselts, mille eestvedajad on Mare Paarasma, Merike Pikkmets, Marika Erismaa ja Andres Hirvela.

Jõulude lävepakul valisid volikogu liikmed vallavanemat, kelle toolile istub Tartust pärit Kirke Keert. Oktoobrivalimiste eel oli Koonga rahvale suurelt lubatud ja kindlalt kinnitatud, et algab noorte ja vihaste meeste valitsemisperiood ning vallavanem tuleb otse Euroopa pealinnast. Mikk Pikkmetsale hääle andnud peavad pettumusest üle saama.

Avaldan kiitust Koonga Põhikooli esindamise eest järgmistele õpilastele ja nende juhendajatele:

IV veerand
1. Matemaatikavõistlus Känguru; osales 24 õpilast, kellest tänukirja said Janete Künnap, Liisa Ahi, Triinu Nurmjõe, Gerda Ossipova ja Jane Perandi; juhendajad Karin Roosileht, Leelia Siimer ja Agnes Kaio;
2. Maakondlik vene keele olümpiaad; Triinu Nurmjõe 6. koht, Liisa Ahi 13. koht, Cerlyn Treumann 12.-13. koht, juhendaja Railja Muhhametzjanova;
3. Maakondlik 7. klassi õpilaste geograafiapäev, osalesid Cerlyn Treumann, Jana Viljak, Maile Tõnts, Raimo Aasväli; juhendaja Hele Nööri;
4. Maakondlik loodusviktoriin; 7. koha saavutasid Stiina-Siina Piile, Janete Künnap, Gerda Ossipova, Evelin Lidmets; 5. koha saavutasid Cerlyn Treumann, Jana Viljak, Maile Tõnts, Riina Klaanberg, Liisa Ahi; juhendaja Hele Nööri;
5. Vabariiklik metsaviktoriin; osalesid 5.-9. klassi õpilased; juhendaja Hele Nööri;
6. Vabariiklik liikumisviktoriin; osalesid 5.-9. klassi õpilased; juhendaja Hele Nööri;
7. Maakondlik informaatikaolümpiaad; Cerlyn Treumann I koht, Triinu Nurmjõe II koht, Janete Künnap 10. koht, Jana Viljak 13.-14. koht, Germo Künnap 14.-15. koht, Taavi Ahi 28. koht; juhendaja Agnes Kaio;
8. Maakondlik inglise keele olümpiaad; Liisa Ahi 13.-14. koht, osalesid veel Maris Annerviek ja Gerda Ossipova, juhendaja Annely Verbitskas;
9. Sten Roosi nimeline ülevabariigiline muinasjutuvõistlus; Triinu Nurmjõele kutse Tallinna raekotta parimate autasustamisele; juhendaja Ülle Andrea;
10. 5.-9. klassi õpilaste maakondlik Varia võistlus; Janete Künnap, Stiina-Siina Piile, Cerlyn Treumann, Liisa Ahi, Triinu Nurmjõe 15. koht, juhendaja Meeli Luige;
11. Staarijäljendamise konkurss Playback Pärnus; osalesid Natalja Pinajeva, Cerlyn Treumann, Maile Tõnts, Jana Viljak, Riina Klaanberg; juhendaja Meeli Luige;
12. Maakondlik joonistusvõistlus „Eesti 10 aastat Euroopa Liidus"; osalesid kõik õpilased, eriauhind Kerttu Suijale ja I koht (auhinnaks ekskursioon Tallinnasse) 5.-9. klassi õpilastele; juhendaja Meeli Luige;
13. Kihelkonna koolide 12. kergejõustikupäev; osalesid 1.-4. klassi  õpilased, esimeste hulka tulid Kaisa Mitt, Aron Annerviek ja Miko Põder; juhendaja Maire Palm;
14. Vabariiklik projekt „Tere, kevad!", osalesid 5.-6. klassi õpilased, juhendaja Hele Nööri;
15. Vabariiklik tomatikasvatamise projekt, osalesid 5.-6. klassi õpilased, juhendaja Hele Nööri.

III veerand
1. 1.-4. klassi õpilased, spordivõistlus „Ole osav ja kiire", juhendaja Maire Palm;
2. Cerlyn Treumann 10. koht, Jana Viljak 12. koht; Triinu Nurmjõe 9. koht, juhendaja Hele Nööri, osalemine 2013/2014 õppeaasta piirkondlikul bioloogiaolümpiaadil;
3. Triinu Nurmjõe 4. koht, juhendaja Hele Nööri, osalemine 2013/2014 õppeaasta piirkondlikul keemiaolümpiaadil;
4. Janete Künnap ja Stiina-Siina Piile 15. koht, juhendaja Agnes Kaio, osalemine maakondlikul Nuputa viktoriinil;
5. Cerlyn Treumann ja Jana Viljak 6. koht, juhendaja Agnes Kaio, osalemine maakondlikul Nuputa viktoriinil;
6. Berit Kuru, Janela Paivel, Jane Perandi, juhendajad Leelia Siimer ja Karin Roosileht, Varia viktoriin Pärnus, 13.-15. koht:
7. Taavi Ahi ja Cerlyn Treumann, juhendaja Railja Muhhametzjanova, osalemine deklamaatorite konkursil (vene keeles);
8. Cerlyn Treumann, Jana Viljak, Liisa Ahi, juhendaja Hele Nööri, osalemine viktoriinis „Noored Euroopa metsades"
9. Evelin Lidmets, Mihkel Viljak, Risto Iljin, juhendaja Meeli Luige, osalemine joonistusvõistlusel „Head Eesti asjad";
10. Gerda Ossipova, juhendaja Karin Roosileht, maakondlik matemaatikaolümpiaad, 18. koht;
11. Taavi Ahi, Maile Tõnts, Cerlyn Treumann, Jana Viljak, Liisa Ahi, Riina Klaanberg, Kerli Suija, Kaarel Nõmm, Germo Künnap, Kätlin Mitt, Triinu Nurmjõe, Cristi Treumann, Natalja Pinajeva, juhendaja Agnes Kaio, osalemine võistluses „Märka matemaatikat enda ümber – tesselatsioon";
12. Triinu Nurmjõe, juhendaja Sirje Nõmm, osalemine joonistusvõistlusel „Sotśi 2014".

II veerand
1. 5.-9. klassi õpilased, juhendaja Agnes Kaio, osalemine kodanikupäeva e-viktoriinis;
2. Janete Künnap, Stiina-Siina Piile, Cerlyn Treumann, Triinu Nurmjõe, Liisa Ahi, Varia viktoriin Pärnus, 14.-15. koht:
3. 7.-9. klassi õpilased, lasteloomingu konkurss „Miks ma vajan perekonda", saadetud Liisa Ahi töö;
4. Tom Lillemaa, Riina Klaanberg, Cerlyn Treumann, Triinu Nurmjõe, juhendaja Annely Verbitskas, osalemine inglise keele päeval;
5. Tom Lillemaa, Natalja Pinajeva, Jana Viljak, Kerli Suija, Germo Künnap, juhendaja Railja Muhhametzjanova, osalemine vene keele päeval;
6. 7.-8. klassi õpilased, osalemine Sten Roosi muinasjutuvõistlusel, saadetud Liisa Ahi töö;
7. Triinu Nurmjõe I koht, Cerlyn Treumann II koht,Liisa Ahi 11. koht, juhendaja Hele Nööri, osalemine 2013/14 õppeaasta piirkondlikul geograafiaolümpiaadil.

I veerand
1. Jane Perandi ja Urmas Astrik, juhendaja Grete Tammalu, laulukonkurss „Väike Canto", veatu esitus;
2. 3., 7. ja 8. klassi õpilased, juhendajad Meeli Luige ja Agnes Kaio, fotokonkurss „Peleta oht koduümbrusest";
3. Janete Künnap, Triinu Nurmjõe, Liisa Ahi, Cerlyn Treumann, Taavi Ahi, juhendaja Meeli Luige, võistlus „Mõtle loogiliselt", 10. koht;
4. Jana Viljak, Cerlyn Treumann, Jana Viljak, Maile Tõnts, juhendaja Hele Nööri, rahvusvahelise veealase koostöö aasta maakondlik viktoriin „Puhas vesi hoiab elu" 5.-7. klassidele, 2. koht.