Avaldan tänu kooli esindamise eest
1) Pärnumaa õpioskuste võistlusel osalenud õpilastele Carol Annukile, Cerlyn Treumannile, Maile Tõntsule, Jana Viljakule ja Janete Künnapile;
2) viktoriinil Varia osalenud õpilastele Siim Siimerile, Triinu Nurmjõele, Liisa Ahile, Cerlyn Treumannile ja Taavi Ahile;
3) piirkondlikul geograafiaolümpiaadil osalenud Triinu Nurmjõele ja juhendaja Hele Nöörile;
4) Eesti koolinoorte 60. keemiaolümpiaadi piirkonnavoorus osalenud Triinu Nurmjõele ja Andri Annerviek´ile ning juhendaja Hele Nöörile;
5) bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoorus osalenud õpilastele Triinu Nurmjõele, Jana Viljakule, Liisa Ahile ja juhendaja Hele Nöörile;
6) III klasside Varia võistlusel osalenud õpilastele Evelin Lidmetsale, Gerda Ossipovale, Marily Treymannile ja juhendaja Leelia Siimerile;
7) põhikoolide maakondlikus ühiskonnaõpetuse viktoriinis osalenud õpilastele Andri Annerviek´ile, Mart Mägile ja Siim Siimerile ning juhendaja Aile Ailtile;
8) inimeseõpetuse e-viktoriinis osalenud õpilastele Jana Viljakule, Carol Annukile, Cerlyn Treumannile, Maile Tõntsule, Raimo Aasväljale, Taavi Ahile, Triinu Nurmjõele, Kätlin Mitile, Liisa Ahile ja juhendaja Hele Nöörile;
9) inglise keele maakondlikul olümpiaadil osalenud Janete Künnapile, Cerlyn Treumannile, Carol Annukile, Triinu Nurmjõele ja juhendaja Reet Kuimetsale;
10) eesti keele maakondlikul olümpiaadil osalenud Cerlyn Treumannile (juhendaja Ülle Andrea) ja Janete Künnapile ning juhendaja Karin Roosilehele;
11) vene keele olümpiaadil osalenud Liisa Ahile ning juhendaja Aile Ailtile;
12) Känguru matemaatikavõistluses osalenud Gerda Ossipovale, Janete Künnapile, Stiina-Siina Piilele, Kaili Jõesoole, Marily Treumannile, Evelin Lidmetsale, Siiri Petersile, Kirsti Mälgule, Jana Viljakule, Cerlyn Treumannile, Carol Annukile, Triinu Nurmjõele, Liisa Ahile, Riina Klaanbergile. Kätlin Mitile, Natalja Pinajevale ja juhendaja Agnes Kaiole;
13) võistlustel „Ole osav ja kiire" võistelnud 1.-4. klassi õpilastele ja juhendaja Kaspar Kõivale;
14) keeltepäeva veebiviktoriinis osalenud 6.-9. klassi õpilastele (juhendaja Ülle Andrea);
15) Sten Roosi muinasjutuvõistlusel osalenud õpilastele Tom Lillemaale, Mart Mägile, Natalja Pinajevale (juhendaja Ülle Andrea);
16) Koolifilm 2013 esseekonkursile osalenud õpilasele Mart Mägile (juhendaja Ülle Andrea);
17) Haridus- ja teadusministeeriumi õpilaskonkursil „Sõnavigurid" osalenud õpilastele Natalja Pinajevale, Carol Annukile, Liisa Ahile, Maile Tõntsule, Kätlin Mitile, Triinu Nurmjõele, Kerli Suijale (juhendaja Ülle Andrea);
18) Lasteombudsmani ja Eesti Lastekirjanduse Keskuse arvamuskonkursil osalenud õpilasele Triinu Nurmjõele (juhendaja Ülle Andrea);
19) D. Samoilovi mälestusele pühendatud luulepäeval osalemise eest Carol Annukile ning Cerlyn Treumannile ja juhendaja Aile Ailtile;
20) Inimeseõpetuse olümpiaadi maakondlikus voorus osalenud Carol Annukile, Cerlyn Treumannile, Liisa Ahile, Triinu Nurmjõele ja juhendaja Hele Nöörile;
21) Üle-Eestilises projektis „Silmast silma" osalenud 4.-5. klassi õpilastele ja juhendajatele Hele Nööri ning Aile Ailt;
22) 4., 6. ja 9. klassi õpilastele osalemise eest konkursil „Suitsuprii klass" ja nende juhendajatele Aile Ailtile, Meeli Luigele ja Hele Nöörile;
23) Staarijäljendamise konkursil Playback osalenud õpilastele Carol Annukile, Natalja Pinajevale, Cerlyn Treumannile, Taavi Ahile, Stiina-Siina Piilele, Janete Künnapile, Kaili Jõesoole ja juhendaja Meeli Luigele.


Ü. Andrea
Koonga Põhikooli direktor

Tunnustuse avaldamine

Avaldan kiitust Cerlyn Treumannile ning tema juhendaja Reet Kuimetsale väga eduka esinemise eest (3. koht 6. klassi õpilaste seas) maakondlikul inglise keele olümpiaadil.

Tunnustuse avaldamine

Avaldan kiitust Koonga Põhikooli võistkonnale koosseisus Andri Annerviek, Mart Mägi, Siim Siimer ja nende juhendaja Aile Ailtile III koha saavutamise eest maakondlikus viktoriinis põhikoolidele ühiskonnaõpetuses.

Tunnustuse avaldamine

Avaldan kiitust Carol Annukile  ja tema juhendaja Aile Ailtile väga eduka esinemise eest D. Samoilovi mälestusele pühendatud luulepäeval. Carol Annuk võitis 6.-7. klassi õpilaste seas laureaadi tiitli.


Tunnustuse avaldamine

Avaldan kiitust Triinu Nurmjõele (I-II koht 8. klassi õpilaste seas), Jana Viljakule (5. koht 6. klassi õpilaste seas) ja Liisa Ahile (7. koht 7. klassi õpilaste seas) ning nende juhendaja Hele Nöörile väga eduka esinemise eest bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoorus.

Tunnustuse avaldamine

Avaldan kiitust Triinu Nurmjõele (5. koht), Andri Annerviek´ile (4. koht)  ja nende juhendaja Hele Nöörile väga eduka esinemise eest Eesti koolinoorte 60. keemiaolümpiaadi piirkonnavoorus.

Ü. Andrea
Koonga Põhikooli direktor